Program prowadzony przez stowarzyszenie „Tratwa”

Wielki Finał Wędrownego Uniwersytetu Tradycji

Rusinów, Potworów, Nieznamierowice, Przystałowice Małe, maj 2014

 

W dniach 23–24 maja 2014 roku na terenie gmin Rusinów i Potworów odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Wędrowny Uniwersytet Tradycji”.

W trakcie półtorarocznych cyklicznych zajęć młodzi studenci prowadzili wywiady ze starszymi mieszkańcami regionu dotyczącymi lokalnej historii, dawnych praktyk kulturowych, zwyczajów, obrzędów, legend, strojów itp.; brali udział w spotkaniach z miejscowymi muzykantami, śpiewaczkami i tancerzami. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie spotkań ze starszym pokoleniem były podstawą działań warsztatowych wykorzystujących różnorodne techniki artystyczne. Pod przewodnictwem wykwalifikowanej kadry i Mistrzów – lokalnych twórców ludowych oraz przy wsparciu lokalnych i przyjezdnych wolontariuszy uczyliśmy się jak robić filmy, zdjęcia za pomocą aparatów otworkowych „camera obscura”, nagrywać dźwięki i muzykę najbliższej okolicy, łączyć muzykę elektroniczną z muzyką tradycyjną, budować bębenki obręczowe, tworzyć tradycyjne wzory i wycinanki oraz inne gadżety. Zorganizowaliśmy urodziny muzykanta Jana Gacy. Bawiąc się w wędrujących aktorów i muzykantów praktykowaliśmy stary zwyczaj „Kusoków”. Szukaliśmy lokalnych skarbów, tworzyliśmy i ukrywaliśmy dla przyszłych pokoleń „kapsuły czasu”, zbieraliśmy stare zdjęcia, tworzyliśmy albumy rodzinne i mapy miejsc, których już nie ma. Przy każdej okazji poznawaliśmy lokalną muzykę tradycyjną, uczyliśmy się grać na skrzypcach, bębenku, basach, tańczyć, śpiewać „wyrywasy” i inne piosenki. Bawiliśmy się razem, graliśmy w gry z dzieciństwa naszych Dziadków, nieobca nam była piłka nożna i nasze zabawy. Jednym słowem wesoło i twórczo spędzaliśmy razem czas.

W efekcie każdego cyklu warsztatowego powstały nowe dzieła opowiadające w różny sposób o lokalnej kulturze: płyta DVD „Kroniki Kajockie”, płyta CD „Orkiestra. Pocztówka Kajocka”, performans „Kusoki”, koncerty, wystawy, bębenki obręczowe, koszulki i inne gadżety, księgi pamięci wsi, gra, mapy. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.przewodnikkajocki.pl, gdzie można obejrzeć powstałe karty pamięci, mapy miejsc, których nie ma oraz znaleźć wiele innych ciekawych informacji na temat swojej okolicy.

Oprócz dobrej zabawy była przede wszystkim poważna nauka. Jak na studia przystało, każdy młody student posiadał swój indeks, w którym zbierał wpisy za uczestnictwo w poszczególnych zajęciach. Na ich podstawie wystawione zostały dyplomy ukończenia prestiżowego i jedynego na świecie „Wędrownego Uniwersytetu Tradycji”. Dyplomy, wedle przyjętego założenia współpracy ze szkołami, mają mieć wpływ na końcowe oceny w procesie edukacji szkolnej młodych uczestników projektu.

Z końcem roku akademickiego naszego uniwersytetu odbył się Wielki Finał, podczas którego był czas na podsumowanie i świętowanie wspólnej pracy. 23 maja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Rusinowie, Nieznamierowicach i Potworowie odbyła się prezentacja efektów prac warsztatowych oraz uroczyste rozdanie dyplomów Wędrownego Uniwersytetu Tradycji potwierdzających wiedzę i umiejętności nabyte przez studentów w trakcie działań projektowych. Rozdaniu dyplomów towarzyszyły wielkie owacje i muzyka.

24 maja w Przystałowicach Małych odbył się uroczysty Piknik Rodzinny z udziałem studentów z gminy Rusinów i Potworów, prowadzących i Mistrzów Wędrownego Uniwersytetu Tradycji; ich rodzin, lokalnych twórców ludowych, wolontariuszy oraz zaproszonych gości. W trakcie pikniku odbyła się prezentacja wszystkich efektów prac warsztatowych. Były gry, tańce i zabawy przy tradycyjnej muzyce granej na żywo oraz liczne konkursy dotyczące wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie projektu m.in. grania na instrumentach, tańca, śpiewu oraz znajomości lokalnej kultury. Jury złożone z Mistrzów było bardzo wymagające, jednocześnie potwierdziło bardzo wysoki poziom uczestników konkursu. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom! Przy tej okazji nie można ominąć faktu, że bardzo dużo emocji wzbudziła symboliczna konkurencja przeciągania liny pomiędzy młodymi studentami a kadrą Wędrownego Uniwersytetu Tradycji. Tu górą okazali się studenci, co może rokować, że przyszłość lokalnej kultury tradycyjnej jest w dobrych rękach :)

Organizator projektu Stowarzyszenie „Tratwa” oraz Rada Wędrownego Uniwersytetu Tradycji pragną pogratulować wszystkim młodym uczestnikom projektu i wolontariuszom oraz podziękować Mistrzom, darczyńcom, współpracującym szkołom oraz innym partnerom, organizacjom i osobom, które wspierały działania projektowe.

Życzymy, aby wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów umożliwiły nawiązanie doniosłego dialogu z kulturową spuścizną pokolenia Dziadków, pozwoliły na czerpanie inspiracji z jej mądrości, jak również otworzyły bezmiar możliwości twórczego jej wykorzystania na nowej drodze coraz bardziej dorosłego życia.

 

Obejrzyj fotorelację!

 

Wrzesien2013_ico
Logo-finanse
Dofinansowanie ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sfinansowano ze środków Fundacji PZU