Program prowadzony przez stowarzyszenie „Tratwa”
Logo-finanse
Dofinansowanie ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sfinansowano ze środków Fundacji PZU

O PROGRAMIE

Wędrowny Uniwersytet Tradycji jest kontynuacją wieloletnich działań Stowarzyszenia „Tratwa” służących podtrzymaniu ciągłości życia lokalnych tradycji. Poszukuje nowoczesnych form, które mogą zainicjować i wesprzeć proces ich odkrywania – uczenia się przez dzieci i młodzież.

Więcej informacji na temat programu w zakładce "Model działania".